Op dinsdag 5 november is tijdens een speciale raadsvergadering de vijfde kindergemeenteraad van Krimpen aan den IJssel geïnstalleerd. Aan deze kindergemeenteraad doen alle Krimpense basisscholen mee.

Per school worden twee kinderen afgevaardigd naar de kindergemeenteraad, die daarmee uit twintig kinderen bestaat. Burgemeester Martijn Vroom: “De kindergemeenteraad is voor Krimpen belangrijk. Voor mij als burgemeester, voor de wethouders en ook voor de organisatie van de gemeente. Namens alle kinderen van onze gemeente zullen ook deze nieuwe kinderraadsleden met ons meedenken en ons van advies voorzien op onderwerpen die belangrijk zijn. Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking!” Op donderdag 10 oktober is de kindergemeenteraad al een keer bij elkaar geweest voor een kennismakingsbijeen- komst, waar ook leden van de voorgaande kindergemeenteraad bij waren.

Wie zitten er in de kindergemeenteraad?
De kindergemeenteraad wordt gevormd door kinderen van groep 8 van de Krimpense basisscholen. Zij vertegenwoordigen alle kinderen in de gemeente Krimpen aan den IJssel. De kinderraadsleden hebben zich tijdens de installatievergadering aan de hand van een
selfie op hun favoriete plek in Krimpen voorgesteld. Ook bevestigden zij een afspraak die burgemeester Martijn Vroom met hen heeft gemaakt.

Wat doet de kindergemeenteraad?
De kindergemeenteraad gaat aan de slag met plannen die door de verschillende Krimpense basisscholen zijn ingediend. Dit jaar maakt de kindergemeenteraad hiervoor gebruik van de
ideeënbox, een plan dat de vorige kindergemeenteraad heeft bedacht. Deze ideeënbox wordt op de basisscholen geplaatst en hierin worden goede ideeën voor Krimpen aan den IJssel verzameld. De kindergemeenteraad gaat tijdens het zittingsjaar met deze ideeën aan
de slag. Daarnaast zal de kindergemeenteraad aanwezig zijn bij diverse festiviteiten in Krimpen.

De foto is gemaakt door John Wijntjes