Op 12 december is het project ‘de Grote Kruising’ en daarmee de herinrichting van de Algeracorridor officieel van start gegaan. Anthon Timm, projectwethouder voor ‘de Grote
Kruising’ heeft samen met de aannemers in het bouwteam en een vertegenwoordiging van de subsidieverstrekkers een bouwbord voor het project onthuld. Vervolgens is de eerste
funderingspaal de grond in gegaan voor de fly-over naast de Wethouder Hoogendijktunnel. Op het bouwbord staan de logo’s van de aannemers en de subsidieverstrekkers Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Gemeente
Krimpen aan den IJssel vermeld.

Door fly-over komt er meer ruimte voor busstations
Naast de Wethouder Hoogendijktunnel komt een fly-over. In december starten we met het aanbrengen van de fundering voor de fly-over. De nieuwe fly-over zorgt ervoor dat het
toekomstige autoverkeer de voetgangers en fietsers die gebruikmaken van de bestaande Wethouder Hoogendijktunnel kan kruisen. Daarnaast gaan we de wisselstrook verleggen.
Deze weg komt meer richting het raadhuis te liggen. Door het maken van de fly-over en het verleggen van de wisselstrook, is er aan de noordzijde van de C.G. Roosweg (N210) ruimte gemaakt voor hoogwaardige busstations langs deze weg.

Met dit project moet de doorstroming op de Algeracorridor worden verbeterd
Door het project ‘de Grote Kruising’ neemt Gemeente Krimpen aan den IJssel haar verantwoordelijkheid om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren. Dit zijn
maatregelen voor de korte termijn. Meer over dit project is te vinden op www.degrotekruising.nl.

Extra maatregelen moeten ook bijdragen aan de aanpak van de knelpunten op de Algeracorridor
Naast het aanpakken van de Grote Kruising wordt ook ingezet op maatregelen op langere termijn. Er wordt onder andere gedacht aan het aanpassen van de toeleidende wegen naar
de Algerabrug en het inzetten van openbaar vervoer en de fiets. In november heeft minister Van Nieuwenhuizen groen licht gegeven om de knelpunten van de Algeracorridor op te
lossen. Ook is het benodigde budget van 90 miljoen gereserveerd. Welke van de maatregelen precies worden toegepast, wordt verder uitgewerkt en uitgezocht in de MIRT
Verkenning.