“Een beetje genot is altijd genot”
Een oude moeder woonde samen met haar 38-jarige dochter in een keurig koophuis. Toen moeder haar einde voelde naderen verkocht zij haar huis aan de dochter voor de 150.0000 euro (WOZ waarde), maar  zij bleef er wel in wonen. Dochter kan echter de koopprijs niet  betalen. Niet getreurd dachten zij, want een ouder mag maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken aan zijn kind mits het kind niet ouder is dan 40 jaar en het besteedt voor de aankoop van een huis. Moeder had zelf helaas geen geld om echt te schenken, dus besloot zij dat dochter slechts 50.000 euro van de 150.000 euro koopsom moest betalen en de rest werd haar kwijtgescholden (dit is een schenking).

Goede raad van de notaris
Moeder en dochter vergaten dat de notaris had gezegd dat moeder ieder jaar 6 % van de WOZ waarde aan huur moest betalen (wat neerkomt op 750 euro per maand). Toen moeder kort daarna overleed meende dochter dat zij geen erfbelasting over het huis  hoefde te betalen. Helaas dacht de belastinginspecteur daar anders over en stelde: “Ook een beetje genot is altijd  genot”, want moeder had nooit huur aan dochter betaald hoe kort zij er ook van genoten had  en nu wordt het huis toch in de nalatenschap van moeder belast.

Dochter was ook van mening dat zij voor de bepaling van de hoogte van de door haar te betalen erfbelasting de door haar opgeofferde schenking van 100.000 euro mocht aftrekken van de WOZ waarde van 150.000 euro, waardoor het huis voor de erfbelasting geen 150.000 euro waard was, maar 50.000 euro. De inspecteur was het daar niet mee eens. Een kwijtschelding mag namelijk niet in mindering worden gebracht op de WOZ waarde, omdat moeder de schenking nooit daadwerkelijk aan dochter had overgemaakt, maar als het ware de koopprijs met 100.000 euro had verminderd.

De notaris bespaart je geld
De moraal van dit, misschien een tikkeltje ingewikkelde verhaal is, dat ouders bij overdracht van hun huis aan hun kinderen, terwijl zij er zelf blijven wonen, een huur aan hun kinderen ter hoogte van 6 % van de WOZ waarde van het huis moeten betalen en dat zij de koopsom niet moeten kwijtschelden, maar de jubelton van 100.000 euro of minder in contanten aan hun kinderen moeten schenken, die daarmee vervolgens de koopsom aan hun ouders betalen.

Eerdere artikelen kunt u nalezen op www.rznotarissen.nl

Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel, thans notaris bij Rijnvis en Zwaveling Notarissen, voorheen notaris bij Lint Notarissen