Een flink aantal Capellenaren heeft te maken met Capelle Werkt, het Werkplein en Promen. Velen van hen zijn op zoek naar hulp. Zoekt u werk, heeft u schulden, wanneer komt in aanmerking voor beschut werk? Kortom, bevindt u zich (ongewild en onvrijwillig) in het sociaal domein van onze gemeente? De adviesraad is er dan voor u.

Werk en Inkomen, Beschut Werk, Armoede en Schuldhulpverlening en dergelijke.
Onze aandachtsgebieden liggen binnen het Sociaal Domein van de gemeente. Na Wmo, sport en bewegen en jeugdzorg, zoemen we nu in op ‘werk en inkomen’, ‘armoede en schuldhulpverlening’, en ‘beschut werk’. Deze laatste drie vallen onder de Participatiewet.

Wij nemen uw problemen mee in onze mondelinge en schriftelijke adviezen richting het College van B&W en de beleidsmedewerkers. Beleid maken is één, de uitvoering ervan
ervaart u in de praktijk. Dat gaat goed, verkeerd of moeizaam, schroom nooit om ons te benaderen voor advies.

De adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad van 14 tot max. 16 inwoners uit Capelle aan den IJssel die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het College van
Burgemeester en Wethouders. Wij doen dat namens u.

Meer informatie? Neem contact op via secretariaat@adviesraadcapelle.nl.