De fiscus …

Als de blaadjes vallen en de dagen worden korter, dan, …. ja dan is de tijd van het jaar aangebroken waarin de fiscus en de notaris met warme gevoelens aan u denken! U
misschien niet aan hen, maar toch. De fiscus denkt aan u, omdat voor hem het hoogtepunt van het nieuwe jaar met rasse schreden naderbij komt: 1 januari. Op deze dag maakt hij de balans op van uw vermogen in verband met uw a.s. belastingaangifte, waarna de blauwe envelop onontkoombaar op de deurmat zal vallen.

… en de notaris
De notaris denkt ook met warme gevoelens aan u, maar is, in tegenstelling tot de fiscus, niet uit op uw geld. De notaris denkt graag met u mee hoe u een te hoge bijdrage aan de overheid kunt voorkomen. Nu zult u misschien denken hoe dan? Het antwoord is heel eenvoudig: schenken. Bij schenken aan uw kinderen zult u al snel denken aan de klassieke vorm van schenken: geld overmaken aan uw (klein)kinderen. Dit is inderdaad de eenvoudigste manier van schenken. Zodra het geld op hun rekening staat zult u hen zien stralen. Een leuke bijdrage van vader of moeder of van opa of oma is natuurlijk altijd welkom.

Schenken op papier
Er is ook een andere vorm van schenking: schenken op papier. Dit is een goede manier om vermogen aan uw (klein)kinderen over te dragen als uw vermogen vooral bijvoorbeeld in uw huis vast zit of in beleggingen. Het komt erop neer dat u, op papier, geld aan uw (klein)kinderen schenkt en zij dit als het ware, ook op papier, (dus zonder daadwerkelijk geld over te maken) direct aan u terugstorten. U leent dan als het ware op papier het geschonken bedrag terug van uw (klein)kinderen en u moet daadwerkelijk daar ieder jaar aan hen op 31 december 6 % rente over betalen. Deze vorm van schenken kan zeer interessant zijn, maar moet wel via een notariële akte. In hoeverre een schenking op papier zinvol is, kan nader besproken worden tussen u en de notaris, evenals andere voor- en nadelen van de schenking op papier.

Eerdere artikelen kunt u nalezen op www.rznotarissen.nl

Lees ook ons artikel over huwelijksvoorwaarden

Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel, thans notaris bij Rijnvis en Zwaveling
Notarissen, voorheen notaris bij Lint Notarissen.