Home B2B Hoe zit zit het met jouw algemene voorwaarden?

Hoe zit zit het met jouw algemene voorwaarden?

1
Hoe zit  zit het met jouw algemene voorwaarden?
Adeny Van Engel/Legal

Ondernemers …
… zorg ervoor dat je je ‘Algemene Voorwaarden’ op orde hebt!

Kleine lettertjes: zowel consumenten als ondernemers hebben er een hekel aan, vooral als het er veel zijn. Gelukkig zijn er juristen die hun beroep hebben gemaakt van het schrijven, lezen en bewaken van die belangrijke kleine lettertjes. Een mooi voorbeeld voor ondernemers is de zogenaamde Algemene Voorwaarden. We noemen ze ‘Algemeen’ omdat
ze voor jouw bedrijf eigenlijk voor elke overeenkomst gelden. Hierover ga je niet meer onderhandelen.

Belangrijk dus
Met een juiste set Algemene Voorwaarden stel je als ondernemer een aantal rechten veilig en voorkom je dat je bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld wordt voor schade tijdens of na de opdracht. Ook voorkom je met de juiste Algemene Voorwaarden juridische procedures.

Wat is er opgenomen in die voorwaarden
Meestal zijn afwijkingen van de wettelijke regels omschreven. Die regels gelden voor beide partijen want zij hebben gezamenlijk een overeenkomst gesloten. Ook regelen zij
onderwerpen die de wettelijke regeling aanvullen.

Ze moeten wel geldig zijn
Het slechts hebben van goede Algemene Voorwaarden is niet voldoende. Ze zijn pas geldig als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan. Stap 1: de Algemene Voorwaarden zijn
toepasselijk en stap 2: ze zijn op de juiste wijze ter hand gesteld. Voor stap 1 is al voldoende dat de wederpartij de gelding van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Voor stap 2 is noodzakelijk dat de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden. Oftewel: ze moeten ‘ter
hand gesteld’ zijn.

Personal Branding

Elektronisch ter hand stellen?
Tegenwoordig worden de meeste contracten elektronisch gesloten en is van een feitelijke ‘ter handstelling’ geen sprake. Wil in dat geval toch sprake zijn van een juiste ter hand stelling dan moeten de Algemene Voorwaarden voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. De wederpartij kan ze lezen of opslaan op zijn computer en ervoor kiezen om ze later te lezen.

Voorkom verrassingen en onnodig gedoe
Zijn stap 1 en 2 op de juiste wijze genomen, dan zijn de Algemene Voorwaarden toepasselijk en geldig. Daarna dient pas beoordeeld te worden of de voorwaarden in een specifiek geval stand kunnen houden.

Op mijn website www.vanengellegal.nl geef ik een aantal tips voor Algemene Voorwaarden.

Laat je Algemene Voorwaarden op juistheid beoordelen of opstellen.
Ik kan je daarbij helpen. Neem met mij contact op via info@vanengellegal.nl of bel voor een afspraak:
06 11 24 34 47
Adeny van Engel, franchiseadvocaat

Lees ook het artikel over de AVG

1 REACTIE

Comments are closed.