Algemene richtlijnen

Aantal pagina’s
Het aantal pagina’s van de krant is een veelvoud van vier. Plaatsing van advertenties en advertorials gebeurt in volgorde van toezegging. De laatst aangeleverde kopij wordt verzameld tot de volgende vier pagina’s gevuld worden. Ruimte reserveren voor komende edities is altijd mogelijk en gewenst.

Het minimum aantal pagina’s voor HalloKLOCK is 8 maximaal 20.

Annuleren
Mocht er onverhoopt sprake zijn van annulering, dan is dit mogelijk tot een week na de deadline van inlevering. Als het artikel reeds geschreven, geredigeerd en opgemaakt is, zullen slechts deze kosten doorbelast worden. Dit zal dan met voor de volgende editie verrekend worden.

Betaling.
Facturering vindt digitaal plaats, daags voor de verspreiding van het magazine, tenzij anders overeengekomen.

De betalingstermijn is maximaal 14 dagen, eerdere betaling wordt op prijs gesteld.

Deadline
Wij hanteren een deadline voor aanleveren van kopij en/of het schrijven van een advertorial. Aan het zorgvuldig vormgeven van advertenties en advertorials wordt veel tijd en aandacht besteed om voor iedere adverteerder een optimaal opgemaakte publicatie in het magazine te kunnen plaatsen. Het aanleveren van kopij na de deadline kan tot gevolg hebben dat plaatsing niet mogelijk is.

Drukwerk en papier
De uitstraling van de krant is in tabloid formaat, 70 grams papier.

Inhoud
Bij zowel advertenties als advertorials streven we ernaar zo uniek mogelijk te zijn in onze plaatsingen. De simpele regel ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ is hierop van toepassing. Dit geldt niet voor o.a. de kledingbranche en horeca. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en kijken ook naar de geografische afstand tussen de concullega’s.

Fotografie
We vinden het erg belangrijk dat de beeldkwaliteit recent en van goede kwaliteit is. Daarom maken wij gebruik van een aantal professionele fotografen. De fotograaf blijft eigenaar van de foto’s, wij betalen enkel de licentie om deze te gebruiken.

Als klant kan je altijd de foto’s kopen, direct bij de fotograaf of via HalloKLOCK.

Aangeleverde foto’s door de klant zijn rechtenvrij te gebruiken door HalloKLOCK in de krant en in overige promoties ten behoeve van de klant.

Indien naamsvermelding van de fotograaf gewenst is, kan dat doorgegeven worden. Foto’s die aangeleverd worden zijn van drukkwaliteit, minimaal 1 MB of 300 dpi

Tekst
Tekst mag door de klant zelf aangeleverd worden. Te lange tekst wordt door onze redacteur ingekort en suggesties voor verbetering van de tekst kunnen worden voorgelegd. Tekst geschreven door onze journalisten wordt altijd aan de klant voorgelegd om op juistheid te controleren.

Als de klant meer ruimte en dus een langere tekst wenst, dan bestaat de mogelijkheid om meer paginaruimte bij te kopen, in overleg HalloKLOCK.

Onze redacteur zorgt voor een leesbaar artikel en haalt taal- en stijlfouten uit de tekst. Mocht er uiteindelijk onverhoopt toch een fout te vinden zijn, dan kunnen daar geen consequenties aan verbonden worden.

Plaatsing
Een artikel of advertentie wordt geplaatst na een door de klant voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging of een bevestiging van de toegestuurde bevestigingsmail na een mondeling opdracht. Hierin staat de overeengekomen prijs, het aantal woorden en het aantal plaatsingen.

Op de getekende opdrachtbevestiging heeft de klant het juiste factuuradres, de afdeling en de contactpersoon en het e-mailadres ingevuld en indien van toepassing een ordernummer.

Verspreiding
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet bezorgen op adressen met een zogenaamde ‘nee-nee sticker of nee-ja sticker’. Wij hebben gedurende de bezorgdagen uitvoerig contact met de bezorging n.a.v. berichten via sociale media over onbezorgde kranten, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de juiste bezorging.

Vormgeving
Vormgeving heeft de creatieve vrijheid om het artikel naar eigen professioneel inzicht op te maken. Er is immers al goedkeuring voor tekst en foto’s gegeven. Wel wordt op het laatste moment een proefdruk toegestuurd waarop eventuele onvolkomenheden kunnen worden hersteld